Tặng 1.000 thẻ BHYT và gói khám chữa bệnh cho gia đình khó khăn

Tài trợ 100% chi phí mua thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đại học Y Tân Tạo cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Đức Hòa.