Tập đoàn Tân Tạo hướng về đồng bào miền Trung

2016.11.14 - Tin Từ Tân tạo

Ngày 11-13/11, đại diện BLĐ Tập đoàn Tân Tạo (ITACO) phối hợp cùng CLB Doanh Nhân S&agr...

Đọc thêm →  

Làm Bác sĩ có sướng không?

2016.11.04 - Tin Từ Tân tạo

Tại Việt Nam, nhiều bậc phụ huynh bắt con học ngành y vì ngành y kiếm được nhiều tiền mà kh&...

Đọc thêm →  

Lối đi nào cho nền Giáo dục Việt Nam?

2016.11.04 - Tin Từ Tân tạo

Với mô hình khai phóng, năm 2015, 100% sinh viên khóa đầu tiên của Đại học T&acir...

Đọc thêm →  

Hội đồng Sáng lập TTU đến thăm Bệnh viện Tân Tạo

2016.11.04 - Tin Từ Bệnh Viện

Ngày 16/10/2015, nhân dịp Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Đại học Tân Tạo (TTU), đoàn đại di...

Đọc thêm →  

Top