Dịch vụ Khám Sức Khoẻ và các lớp Học miễn phí

1- Các lớp học Sơ Cứu miễn phí.      Bệnh Viện Tân Tạo sẽ cung cấp các lớp học về sơ cứu bệnh nhân miễn phí đến tận các Công ty khi có nhu cầu. Xin liên hệ với chúng tôi để đặt lịch trình. 2- Bệnh Viện Tân Tạo hiện đang cung cấp các  dịch vụ khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên tùy theo công việc và phân loại kinh doanh của các công ty.   

Top